Paradas na ruta

No menú despregable deste apartado veredes as distintas paradas da ruta Camiño da liberdade, con indicacións de Google Maps do punto exacto e, ás veces, a ferramenta de google street view para facerdes a ruta de xeito virtual. Acompaño a cada ruta con información de interese sobre cada punto e os recadros vermellos que aparecen nos distintos apartados son fragmentos do libro Memoria do Silencio cuxa lectura pode ser acaída nos lugares indicados, ben porque aparecen na propia obra ben porque axudan a entender o contexto.

Boa ruta e boa lectura!